baner 01
baner 02
baner 03
baner 04

Weź udział w loterii

1
krok 1

Złóż swoją deklarację podatkową za rok 2023 w jednym z dwóch gdyńskich Urzędów Skarbowych lub za pośrednictwem usługi e-PIT, wskazując miejsce zamieszkania na terenie Miasta Gdyni.

2
krok 2

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do loterii do dnia 15.05.2024 r.

3
krok 3

Czekaj do 20.05.2024 r. na losowanie i atrakcyjne nagrody. Powodzenia!

Formularz zgłoszeniowy

*
*
*
5 ostatnich cyfr numeru PESEL lub data urodzenia*
*
*
*
*
*
*
*
Potwierdzam, że złożyłem/-am deklarację podatkową za rok 2023 w jednym z następujących Urzędów Skarbowych*
Rozliczam się wskazując w deklaracji podatkowej Miasto Gdynia jako miejsce swojego zamieszkania:*

* Pola oznaczone gwiazdką należy obowiązkowo uzupełnić.

Nagrody

3 xNagroda finansowa
Nagroda finansowa
3 xRower Baltica Gdynia
Rower Baltica Gdynia
5 xKarnet OPEN'ER FESTIVAL
Karnet
5 xZestaw wakacyjny
Zestaw wakacyjny

Gdynia to moje miasto

Pytania i odpowiedzi

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta Gdyni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie)

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2023 rok w jednym z dwóch urzędów skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania.

Według definicji miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośrodek interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych) danej osoby. Przy czym interesy osobiste rozumiane są jako powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych oznacza przede wszystkim działalność zarobkową (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc.).

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2023 rok w Gdyni, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali gdyński adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

Do dnia 15.05.2024 do godz. 23:59:59.

Zeznanie podatkowe za 2023 rok należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od dnia 15 lutego 2024 roku na stronie www.podatki.gov.pl dostępne będzie dla każdego podatnika zeznanie roczne PIT-28, PIT-37, PIT-36 lub PIT-38 przygotowane przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji o tej usłudze można uzyskać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ . Zeznanie podatkowe przygotowane według zasad wyżej określonych można zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia należy analogicznie, jak w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia na właściwym formularzu i przekazać do Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 30.04.2024 r. Jeśli nie zrobimy nic, wówczas 30 kwietnia 2024 r. zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy zostanie uznane za złożone. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji gdyński adres zamieszkania oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2023 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Gdyni właściwy ze względu na adres zamieszkania Laureata.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

Organizator. W wartość nagród głównych (finansowych) oraz nagród I stopnia (rowery) wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.