Weź udział w loterii

Zakończenie loterii

Złóż swoją deklarację podatkową za rok 2021 w jednym z dwóch gdyńskich Urzędów Skarbowych (osobiście lub przez Internet)

Zakończenie loterii

Wypełnij formularz
zgłoszeniowy do 16.05.2022

Zakończenie loterii

Czekaj na losowanie
20.05.2022.
Powodzenia!

WYNIKI LOSOWANIA

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 26 czerwca 2022 roku o godzinie 13:30 w Amfiteatrze na Kamiennej Górze. Serdecznie zapraszamy!

Laureaci

Suzuki Swift Hybrid

  • Patrycja S.

Rower miejski Baltica Gdynia

  • Natalia W.
  • Joanna O.

Karnet 4-dniowy na Open'er Festival

  • Sebastian J.
  • Magdalena M.

Zestaw wakacyjny

  • Jan S.
  • Renata S.-G.
  • Ewelina B.
  • Marta D.
  • Agnieszka M.

Nagrody

Gdynia to moje miasto

Zakończenie loterii
Zakończenie loterii

Pytania i odpowiedzi

_Kto może wziąć udział w loterii?

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta Gdyni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).

_Czy są jakieś ograniczenia wiekowe udziału w loterii?

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2021 rok w jednym z dwóch urzędów skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania.

_Co oznacza „miejsce zamieszkania” w rozumieniu przepisów podatkowych?

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta Gdyni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).

_Czy loteria przeznaczona jest tylko dla osób, które rozliczają się w Gdyni po raz pierwszy?

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2021 rok w Gdyni, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali gdyński adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

_Do kiedy można zgłaszać udział w loterii?

Do dnia 16.05.2022 do godz. 23:59:59.

_Jak złożyć deklarację pit, aby wziąć udział w loterii?

Zeznanie podatkowe za 2021 rok należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od dnia 15 lutego 2022 roku na stronie www.podatki.gov.pl dostępne będzie dla każdego podatnika zeznanie roczne PIT-28, PIT-37, PIT-36 lub PIT-38 przygotowane przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji o tej usłudze można uzyskać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ . Zeznanie podatkowe przygotowane według zasad wyżej określonych można zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia należy analogicznie, jak w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia na właściwym formularzu i przekazać do Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 30.04.2022 r. Jeśli nie zrobimy nic, wówczas 30 kwietnia 2022 r. zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy zostanie uznane za złożone. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji gdyński adres zamieszkania oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

_Czy przy zgłaszaniu udziału w loterii muszę załączać kopię deklaracji pit lub potwierdzenie jej złożenia?

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2021 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Gdyni właściwy ze względu na adres zamieszkania Laureata.

_Czy zamiast wylosowanej nagrody można otrzymać jej równowartość w gotówce?

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

_Kto ma zapłacić podatek od nagrody?

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.