logo

Weź udział w loterii

Złóż swoją deklarację podatkową za rok 2020 w jednym z dwóch gdyńskich Urzędów Skarbowych (osobiście lub przez internet)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 15.05.2021

Czekaj na losowanie 20.05.2021.
Powodzenia!

LISTA LAUREATÓW


SAMOCHÓD OSOBOWY MARKI TOYOTA YARIS, ACTIVE HYBRID

11000 s5c9oxwdaa


ROWER MIEJSKI BALTICA BICYCLES, MODEL BALTICA GDYNIA

02145 iArA66Cmjt

06893 tjysnrpime

11916 y49ufkut36


KARNET NA OPEN'ER FESTIVAL

04705 kreehibczd

07790 555ekxdova

10517 jzACpo5dxc

08934 t6w2psbAt7

10756 c6zhhhzfmz

02010 u4xnp7m734

09416 3xCr5vzbjc

08690 an4eo375do

02562 c2mihnmsph

07002 Aa3bfdyaw6


ZGŁOSZENIA REZERWOWE


SAMOCHÓD OSOBOWY MARKI TOYOTA YARIS, ACTIVE HYBRID

1a – 04231 4sCCs4gf2a

1b – 12136 s2zufx5p69


ROWER MIEJSKI BALTICA BICYCLES, MODEL BALTICA GDYNIA

2a – 11567 a24ny6bjbC

3a – 03747 rxbmsw6fnC

4a – 09551 5bhjCcx5pm

2b – 00307 nckmex47v4

3b – 05301 w5uc759mzo

4b – 10728 264aedhvgm


KARNET NA OPEN'ER FESTIVAL

10455 ptyCuusej5

10633 zeC3n55ets

02478 fagApkczAA

02364 zvwtAtiwpf

06554 u3ddfger5w

02636 pht7dmspg9

07012 33xctAerjA

05666 b3hcC4yc36

12110 jp9xrfgcz7

01539 uyucr6mApy


LAUREACI LOTERII


SAMOCHÓD

Karina B.


ROWERY

Dorota M.

Larysa P.

Marcin O.


KARNETY NA OPEN'ER FESTIVAL

Marta W.

Krzysztof Z.

Mateusz C.

Piotr B.

Wanda W.

Małgorzata M.

Rafał A.

Ryszard M.

Andrzej F.

Oleksii K.


Nagrody

Gdynia to moje miasto

Pytania i odpowiedzi

_KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII?

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta Gdyni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).

_CZY SĄ JAKIEŚ OGRANICZENIA WIEKOWE UDZIAŁU W LOTERII?

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2020 rok w jednym z dwóch urzędów skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania.

_CO OZNACZA „MIEJSCE ZAMIESZKANIA” W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PODATKOWYCH?

Według definicji miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośrodek interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych) danej osoby. Przy czym interesy osobiste rozumiane są jako powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych oznacza przede wszystkim działalność zarobkową (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc.).

_CZY LOTERIA PRZEZNACZONA JEST TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W GDYNI PO RAZ PIERWSZY?

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2020 rok w Gdyni, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali gdyński adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

_DO KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ UDZIAŁ W LOTERII?

Do dnia 10.05.2021 do godz. 23:59:59.

_JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PIT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII?

Zeznanie podatkowe za 2020 rok należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od dnia 15 lutego 2021 roku na stronie www.podatki.gov.pl dostępne będzie dla każdego podatnika zeznanie roczne PIT-28, PIT-37, PIT-36 lub PIT-38 przygotowane przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji o tej usłudze można uzyskać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ . Zeznanie podatkowe przygotowane według zasad wyżej określonych można zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia należy analogicznie, jak w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia na właściwym formularzu i przekazać do Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 30.04.2021 r. Jeśli nie zrobimy nic, wówczas 30 kwietnia 2021 r. zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy zostanie uznane za złożone. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji gdyński adres zamieszkania oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

_CZY PRZY ZGŁASZANIU UDZIAŁU W LOTERII MUSZĘ ZAŁĄCZAĆ KOPIĘ DEKLARACJI PIT LUB POTWIERDZENIE JEJ ZŁOŻENIA?

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2020 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Gdyni właściwy ze względu na adres zamieszkania Laureata.

_CZY ZAMIAST WYLOSOWANEJ NAGRODY MOŻNA OTRZYMAĆ JEJ RÓWNOWARTOŚĆ W GOTÓWCE?

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

_KTO MA ZAPŁACIĆ PODATEK OD NAGRODY?

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu!

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@grzegrzolka.com lub pisząc na adres: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o; ul. Janka Wiśniewskiego 13; 81-335 Gdynia z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".